Diakonie

“Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.” (1 Kor 12, 4-7)

 

Każdy z nas jest powołany do konkretnego działania i posługi we wspólnocie. Nie ma drugiej osoby o takich samych zdolnościach i talentach, dlatego Bóg pragnie posługiwać się nami w konkretny sposób. Diakonie są takim miejscem, gdzie mogę dzielić się tym, co Duch Święty wkłada w moje serce. Może to być śpiew, modlitwa uwielbienia, głoszenie Słowa, noszenie głośników, sprzątanie po spotkaniach itd. Każdy inaczej powołany, lecz niezbędny we wspólnocie. Na chwilę obecną posiadamy diakonię ewangelizacji, logistyczną, modlitewną, muzyczną, techniczną i uwielbienia.