Szkoła uzdrowienia z Marią Vadią

baner_szkola_uzdrowienia

Wielu członków Ciała Chrystusa postrzega chorobę jako Bożą nauczkę lub błogosławieństwo, podczas gdy śmierć Jezusa zapewniła nam wolność od wszelkiej dolegliwości, bowiem “Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni”! (1 P 2,24) Nie zgadzając się z fałszywą nauką o Krzyżu Chrystusa, chcemy głosić płynące z Niego uzdrowienie dla wszystkich naszych chorób i dolegliwości.

Jezus był bardzo konkretny w kwestii chorób i dolegliwości. Leczył je wszystkie! (Mt 9, 35) Nasz Mistrz nie czynił wyjątków, dlatego wierzymy, że jedyną odpowiedzią chrześcijan na chorobę, jest całkowita niezgoda. Jako dziedzice Boskiej władzy i autorytetu, z przyjemnością ogłosimy wykonany na nieprzyjacielu wyrok, odsyłając duchy wszelkiej choroby do piekła! Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych! (Mt 10,8) Kościół naszych czasów potrzebuje z nową odwagą stać się wykonawcą tego nakazu, jaki Jezus powierzył swoim uczniom. Nie możemy pozostać bierni, kiedy nieprzyjaciel z niezwykłą zaciętością atakuje Boże dzieci chorobą i dolegliwością. Zmiana tego stanu rzeczy należy do nas! Zgodnie z Bożą obietnicą, uczynimy rzeczy większe niż Jezus, kiedy zaczniemy od naśladowania Jego czynów.

Bóg już wyposażył nas we wszelki duchowy arsenał zdolny obrócić królestwo nieprzyjaciela w proch. Dał nam moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób (Łk 9,1) Zamysłem Szkoły Uzdrowienia jest pomoc wierzącym w odkryciu Bożych darów i nauka posługiwania się nimi w każdym miejscu i czasie. Będziemy przyjmować namaszczenie do uzdrawiania chorych, by wypełnić powierzone nam zadanie poszerzania Bożego Królestwa.

Więcej informacji i zapisy na stronie: http://szkoladucha.pl/szkola-uzdrowienia/