Szkoła Ducha Świętego z Marią Vadia

  Wiele osób pyta: “Co mam zrobić, żeby żyć tak jak apostołowie?” Odpowiedź jest prosta: nie da się tego zrobić bez Ducha Świętego. Przed dniem pięćdziesiątnicy, uczniowie Jezusa byli słabi i bojaźliwi. Po tym wydarzeniu, każdy z nich stał się “elektrownią” Bożej mocy. Weekendowa Szkoła, to wspaniały czas, w którym będziemy uczyć się współpracować z […]

Magnificat – spotkanie dla kobiet (Maria Vadia)

Zapraszamy wszystkie Panie na spotkanie Magnificat, które tym razem odbędzie się w hotelu Swing, a gościem specjalnym będzie Maria Vadia. Spotkanie to skierowane jest do kobiet, które pragną wejść lub pogłębić swoją relację z Bogiem Ojcem, Jezusem i Duchem Świętym. Termin spotkania: 23 luty 2017, godz. 18:00 – 21:00 (rejestracja od godz. 17:15) Miejsce spotkania: Hotel […]

Szkoła uzdrowienia z Marią Vadią

Wielu członków Ciała Chrystusa postrzega chorobę jako Bożą nauczkę lub błogosławieństwo, podczas gdy śmierć Jezusa zapewniła nam wolność od wszelkiej dolegliwości, bowiem “Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni”! (1 P 2,24) Nie zgadzając się z fałszywą nauką o Krzyżu Chrystusa, chcemy głosić płynące z Niego uzdrowienie dla wszystkich naszych chorób i dolegliwości. Jezus był bardzo konkretny […]