Szkoła uzdrowienia z Marią Vadią

Wielu członków Ciała Chrystusa postrzega chorobę jako Bożą nauczkę lub błogosławieństwo, podczas gdy śmierć Jezusa zapewniła nam wolność od wszelkiej dolegliwości, bowiem “Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni”! (1 P 2,24) Nie zgadzając się z fałszywą nauką o Krzyżu Chrystusa, chcemy głosić płynące z Niego uzdrowienie dla wszystkich naszych chorób i dolegliwości. Jezus był bardzo konkretny […]